Resum:

La tesis desenvolupa el concepte d’escola saludable des de la perspectiva dels riscos psicosociales. Concretament, l’anàlisis dels nivells de la síndrome d’esgotament profesional en 40 centres escolares de Catalunya confirma l’existència de granes diferències associades a diferències en l’organització i el modelo pedagògic. El model d’escola que aprén s’associa a una major salut laboral. De la recerca es deriven nove aportacions per a la prevenció primària de la síndrome estudiada.