Resum:

La implementació de Xarxes socioeducatives (XS) s’ha convertit en una estratègia emergent per a la millora educativa i social als països occidentals. Aquests programes pretenen fer front als principals reptes educatius des d’un enfocament col•laboratiu i comunitari. No obstant la seva proliferació, els esforços aplicats per avaluar aquestes iniciatives són encara insuficients per determinar la seva efectivitat. La present Tesi Doctoral aborda la següent pregunta de recerca: Com podem avaluar l’efectivitat de les XS?, i es desenvolupada mitjançant el compendi de sis articles científics. Així, el treball planteja una aproximació des dels paradigmes socioconstructivista i sociocrític, i utilitza una metodologia quali-quantitativa. Les conclusions mostren com l’avaluació de l’efectivitat de les XS ha de tenir present tant els resultats finals del programa com els outcomes organitzacionals, entesos com el nou capital generat per l’acció col•laborativa. L’efectivitat de les XS demanen necessàriament un lideratge transversal acompanyat per una estructura de governança adequada a les característiques de la XS, i una gestió administrativa que doni suport a les seves operacions. Per tant el lideratge transversal juga un paper clau en l’èxit de les XS, i pretén principalment construir una cultura basada en la innovació col•laborativa capaç de millorar els resultats educatius a la comunitat. Finalment, la tesi ofereix un instrument vàlid per a l’avaluació multidimensional de les XS.