Pares i fills: aplicacions mòbils

Radio Galega
Informació

Data: 24 gener 2016

Membre PSITIC convidat: Dr. Miquel Àngel Prats

Programa/ Cadena: Somos quen do día – Radio Galega