Resum:

Aquesta investigació presenta la construcció de pressupostos de referència – “reference budgets”, els quals il·lustren cistelles de béns i serveis per assolir un nivell de vida acceptable per a diferents tipologies de família en àrees densament poblades de Catalunya, prenent Barcelona com a ciutat de referència. Aquest nivell de vida acceptable reflecteix el mínim de recursos necessaris perquè les persones puguin desenvolupar les diverses posicions i rols socials pertinents. Per elaborar aquest indicador s’han identificat deu àmbits de necessitats, els quals són operativitatzats en cistelles de béns i serveis, d’acord amb un marc teòric i mètode comuns proposats recentment per a diferents ciutats europees. El contingut de les cistelles s’ha determinat en base a diferents fonts d’informació: guies oficials, consultes a experts, dades d’enquestes i grups de discussió. Els resultats per a diferents tipologies de família apunten que la cistella per a dur a terme una alimentació saludable és la que representa el major pressupost, sense considerar les despeses de l’habitatge. En canvi, les cistelles del descans, el lleure, la higiene personal i la salut representen una menor proporció del pressupost de referència total. A més, aquest indicador permet estimar el pressupost de referència per als infants de diferents edats a les llars. Tot i que els pressupostos de referència no són generalitzables al conjunt de la població, des d’aquest enfocament podem explorar una nova aproximació a la pobresa infantil, així com també ofereix un nou escenari per orientar les polítiques o l’acció social i educativa que garanteixi els drets i la inclusió dels infants.