Resum:

La tecnologia digital ha redibuixat la manera de conviure i d’entendre el món. S’ha instaurat en el dia a dia de la majoria de llars però, segons les darreres investigacions, l’escola tot just s’inicia en l’adopció de nous models aprofitant els recursos que ofereixen les eines digitals. La següent investigació dissenya i aplica una proposta didàctica amb tauletes tàctils (iPad) a l’àrea de música amb l’objectiu d’observar i analitzar quines implicacions té en el procés didàctic l’adopció de dispositius mòbils a l’educació musical primària. A través de l’anàlisi i categorització de més de 150 aplicacions mòbils musicals, la selecció i utilització de les millors valorades en una proposta didàctica amb iPads amb alumnes de quart curs d’educació primària, així com de les dades obtingudes d’un grup de discussió amb especialistes de música, s’han pogut extreure unes pautes que serveixin de guia, a escoles i professorat, per implementar les tauletes tàctils a l’educació musical. Els resultats obtinguts fan èmfasi en el nou rol del professorat: una persona amb gran capacitat d’adaptació i gestió de diferents recursos, amb interès per investigar i aprendre juntament amb els alumnes. Són ells els veritables protagonistes d’un aprenentatge més motivador basat en l’experimentació i la creació musical, aspectes que es potencien amb els recursos multimèdia que ofereixen les tauletes tàctils juntament amb l’autoaprenentatge i l’obertura de l’adquisició de coneixements fora de l’aula.