Resum:

El treball que presentem, centrat en els processos emprats pels infants per a resoldre tasques d’estimació en numeració i càlcul en acabar l’Educació Primària, té com a objectiu bàsic conèixer la seva habilitat, en aquest aspecte de lestimació i a partir de l’anàlisi d’aquests processos, per a descobrir les estratègies que utiltzen, els errors que cometen i les dificultats en què es troben. Sempre amb la finalitat que aquest coneixement redundi en la millora de la competència numèrica dels estudiants a partir d’una adequada instrucció a l’aula.