Entitat finançadora: Ministerio de ciecnia, innovación y universidades

L’eina SchoolWeavers dóna suport als líders escolars per fer créixer el seu ecosistema escolar teixint relacions significatives per a l’aprenentatge i el benestar col·lectius . L’eina en línia i gratuïta facilita un procés transformador de tot l’ecosistema escolar entrellaçant la quantitat i la qualitat de les relacions humanes dins dels actors escolars i entre el barri i el districte. El model de canvi de l’eina SchoolWeavers de CULTIVATE – FACILITATE – THRIVE ha estat co-creat per la comunitat NetEdu Global d’investigadors, líders escolars i educadors de tot el món i recull perspectives emergents internacionals sobre pràctiques de teixidor i desenvolupament i creixement dels ecosistemes d’aprenentatge basats en l’escola. d’una manera fiable i completa.

L’eina proporciona un marc d’avaluació inicial que dóna suport a les escoles per reforçar les seves estratègies relacionals al voltant dels 7 dominis ecosistèmics clau del model: EMPATIA, CONFIANÇA, FINALITAT, COL·LABORACIÓ, INNOVACIÓ, APRENENTATGE PERSONALITZAT i EQUITAT . El procés de transformació facilitat per l’eina comença amb la recopilació de dades al voltant d’aquests dominis i escales, proporcionant 6 enquestes vinculades als 6 tipus de participants: PROFESSORS, LÍDERS, ALUMNES, PERSONAL, COL·LABORADORS COMUNITARIS i FAMÍLIES . Totes les respostes es registren en una escala Likert de 6 punts que capta el nivell d’acord amb els ítems.