Resum

El propòsit d’aquesta investigació és avaluar l’impacte socioeducatiu de les hackatons cíviques enfocades a donar resposta a reptes socials i educatius. Des d’una aproximació descriptiva-interpretativa, realitzem un desplegament metodològic mixt i evolutiu al llarg de tres estudis de camp. En el primer es duu a terme una investigació-acció en primera persona per descobrir tot el potencial de la hackató en el seu desplegament a l’entorn comunitari del barri del Raval de Barcelona. El segon, a la hackató celebrada a la ciutat de Girona, s’analitzen els impactes relacionats amb el desenvolupament competencial dels participants i la generació de capital social. El tercer suposa una immersió internacional al context hacker del MIT Media Lab per contrastar els aprenentatges realitzats i obrir noves oportunitats de recerca. Els resultats indiquen el protagonisme inequívoc dels factors de procés i empoderament personal i comunitari per sobre de l’impacte derivat de les solucions creades. D’altra banda, s’evidencia una relació significativa entre les predisposicions competencials creatives i col·laboratives dels participants i la seva eficàcia a l’hora de crear solucions. També es mostra el potencial de la hackató per enriquir el capital social comunitari. Alhora, s’apunten els riscos en termes d’equitat d’aquest format de participació i creació cívica, acompanyant aquests avisos amb recomanacions per a organitzadors, investigadors i facilitadors. Finalment, es proposa un marc competencial d’anàlisi amb la intenció de promoure noves línies de recerca i reforçar el caràcter inclusiu i capacitador de les hackatons cíviques de transformació educativa.