Estratègies d’acompanyament a l’èxit escolar des de l’àmbit local: algunes reflexions per seguir avançant

Referència del capítol de l’informe: Longás, J. (2014). Estratègies d’acompanyament a l’èxit escolar des de l’àmbit local: algunes reflexions per seguir avançant. A Diputació de Bercelona, Observatori de polítiques educatives locals: Informe 2014. Barcelona: Sèrie_Educació

Resum:

L’Informe 2014 de l’Observatori de polítiques educatives locals inclou un conjunt d’articles que donen una visió de l’estat actual i l’evolució de les polítiques educatives locals des d’alguns dels àmbits que més han preocupat als ajuntaments els darrers anys: els canvis legislatius, la gestió de les escoles bressol municipals i les escoles de música, la necessitat d’accions en favor de l’èxit educatiu, la formació professional, etcètera. També s’hi troben descrits alguns dels projectes de suport a l’acció municipal duts a terme des de la Gerència de Serveis d’Educació i un seguit d’experiències municipals en àmbits d’actuació tan diversos com l’educació permanent, l’orientació acadèmica i laboral, l’educació musical o el suport a la funció educativa de les famílies