El sentiment d’impotència

Referència:

Programa/ Cadena: Catalunya Ràdio
Membre PSITIC convidat: Dr. Francesc Torralba
Data: 26 novembre 2016