Resum:

Des del 2003, any en què es va fer públic el desxiframent del Genoma Humà, hi ha hagut una allau de descobriments i aplicacions relacionats amb aquesta gran fita històrica i científica. Paral·lelament han anat sorgint diferents qüestionaments ètics; entre ells, aquells que es plantegen de quina manera es pot veure afectada la imatge de l’home en el desplegament de les possibilitats que ofereix aquesta singular troballa. En aquesta recerca s’estudien les diferents repercussions des d’un angle concret: el pensament de Hans Jonas.
La proposta ètica desenvolupada per Hans Jonas permet fer una valoració acurada de la problemàtica que es dóna en alguns camps de la bioètica i, d’una manera especial, la que va associada amb la manipulació genètica. En aquesta tesi s’ofereix una sistematització dels plantejaments d’aquest autor per tal de facilitar la seva aplicació a situacions concretes.
L’estudi del genoma i les pràctiques científiques, mèdiques i socials que se’n deriven, especialment les del genoma humà, han estat i constituiran en el futur una gran contribució per a la humanitat. Tanmateix, s’imposa la prudència en l’actuació de diferents estaments per preservar el bé de les persones, especialment d’aquelles més vulnerables.
Un aspecte fonamental que es pot veure afectat per la tecnologia genètica aplicada a l’ésser humà és el mateix concepte d’home en la seva peculiaritat tridimensional: biològica, cultural i espiritual. En aquesta recerca es delimita l’especificitat humana en les seves diverses esferes tot oferint una orientació sobre l’eticitat de les intervencions genètiques per tal de preservar la dignitat de la persona humana.
Es constata en aquest estudi que ciència i humanitats no són mons separats i que es fa necessari el diàleg constant entre les diverses disciplines perquè no és possible parlar de bioètica sense un clar i honest diàleg interdisciplinar.
Les conclusions principals conflueixen en una qüestió que planteja una de les preocupacions principals de Jonas i també de l’autora: podrà la genètica arribar, amb el seu poder, a afectar allò més íntim que té la persona com és la seva essència, allò que li fa ser el que és?