Resum:

En la present recerca ens aproparem a la mediació, entesa com a cultura i no necessàriament com a tècnica de gestió de conflictes, amb la intenció d’aportar un referent teòric i pràctic a l’enfocament comprensiu, pluralista i democràtic de l’educació que propugnem. Es veurà la incidència del programa de mediació que hem elaborat i experimentat amb l’equip docent i l’alumnat de primer nivell del primer cicle de l’educació primària del CEIP Ramon y Cajal de Terrassa.