Resum

La transformació que està vivint l’educació exigeix ​​un canvi de rol per al docent i el
desenvolupament de les seves competències emocionals (CEmo), necessàries per facilitar-ne una millor
orientació en el procés daprenentatge i creixement de lalumnat. En paraules de Harari (2018), necessitem un canvi «de transmissor a guia», per ajudar l’alumnat a manejar-se en un nou escenari, que afecta tant el pla cognitiu, com l’emocional, aquest darrer encara més important després de la crisi sanitària que hem patit a causa de la COVID-19. La complexitat que inevitablement presenta aquesta transició pot ser facilitada mitjançant la introducció de processos reflexius (Schön i Bayo, 1998), com el coaching, aplicat a l’àmbit educatiu (CEd), que serveix per acompanyar i sensibilitzar el docent durant aquesta transformació. Per això, l’interès de aquesta tesi doctoral ha estat entendre com el CEd pot ajudar a configurar el nou rol que els docents han d’assumir actualment, exercint un efecte positiu, de desenvolupament i de millora sobre els seus CEmo, necessàries per acompanyar l’alumnat en el desenvolupament integral.