Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?

Referència de l’informe: Gisbert, M. (coord.); Prats, M.A. i Cabrera, N. (2015). Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?. Fundació Jaume Bofill, Informes Breus 58.

Resum:

L’objectiu d’aquest text és fer una anàlisi contextualitzada dels principals reptes que suposa l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, en general, i dels dispositius mòbils, en particular. Uns dispositius, el desenvolupament dels quals avança a molta més velocitat que el propi sistema educatiu, i que tenen una incidència cabdal en el procés d’aprenentatge dels ciutadans i ciutadanes molt més enllà dels espais educatius formals.

La realitat en la qual els subjectes es desenvolupen, des de la perspectiva del procés d’aprenentatge, és canviant, i són les tecnologies les que més determinen aquests canvis. Aquesta evolució constant de l’entorn requerirà polítiques públiques, estratègies familiars i innovacions escolars per tal de poder garantir una bona formació per abordar el món actual tant des de la perspectiva individual com col·lectiva. L’anàlisi que es realitza evidencia que vivim en un context digital, que les eines i dispositius mòbils formen part de la nostra vida diària i que, per aquesta raó, també haurien de constituir una eina fonamental des de la perspectiva del nostre procés d’aprendre. Que això sigui una realitat dependrà, en gran mesura, no només de les infraestructures tecnològiques i de comunicacions, sinó també de la nostra capacitat de dissenyar veritables comunitats educatives que assumeixin aquestes eines naturalment per incorporar-les a les estratègies formatives que s’hauran de desenvolupar al llarg de tota la vida de les persones.