Resum:

Des de fa anys, la formació inicial dels mestres és objecte de discussió en l’àmbit educatiu, així com les competències que aquests han d’assolir i demostrar, les seves característiques, habilitats, actituds i coneixements. L’objectiu de la nostra tesi ha estat identificar les característiques que ha de tenir la formació inicial dels mestres a Catalunya, per tal que aquests arribin a ser motor de canvi i puguin respondre a les necessitats socioeducatives actuals. Per assolir aquest propòsit hem realitzat una detecció de necessitats i una anàlisi de la realitat de l’actual situació de l’educació a Catalunya, on hem identificat els reptes als quals han de fer front l’educació i les escoles, i que ens han portat a explorar els consegüents processos d’innovació i a determinar les competències que han de tenir els mestres per treballar en aquest context. Els reptes, les competències i la innovació ens han donat la base per poder plantejar com hauria de ser la formació inicial dels mestres i la relació entre les escoles i les universitats , una relació de clara interconnexió per poder formar part d’aquest engranatge del canvi i ser conseqüents amb el que realment l’escola i la societat necessita. Per fer-ho ens hem fonamentat en l’opinió dels equips directius de 281 escoles -mitjançant una enquesta i grups de discussió-, 34 experts en educació que estan treballant a l’escola (a través d’entrevistes), 32 experts en educació que al llarg dels anys han anat reflexionant i mostrant una opinió fonamentada sobre aquesta formació (mitjançant entrevistes) i 22 mestres novells que ja estan exercint com a professionals a l’escola (amb un qüestionari on-line). Les conclusions més rellevants ens han portat a afirmar que existeix la necessitat de fer un canvi en la formació inicial del mestre, fent especial incidència en la formació en les competències psicosocioemocionals, en canvis en la metodologia i en la organització del grau.