El cerco trascendental de la Metafísica. Acerca del pensamiento metafísico de José Gómez Caffarena.

El cerco trascendental de la Metafísica. Acerca del pensamiento metafísico de José Gómez Caffarena.

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d’educació musical de les universitats catalanes

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d’educació musical de les universitats catalanes

The effectiveness of educational collaborative networks: The leadership of collaborative innovation.

The effectiveness of educational collaborative networks: The leadership of collaborative innovation.

Evaluación de la salud laboral docente: Estudio psicométrico del Cuestionario de Salud Docente.

Evaluación de la salud laboral docente: Estudio psicométrico del Cuestionario de Salud Docente.

Exploración de la noción de mesianicidad sin mesianismo de Jaques Derrida y sus implicaciones eticopolíticas.

Exploración de la noción de mesianicidad sin mesianismo de Jaques Derrida y sus implicaciones eticopolíticas.

La dimensió pedagògica en els processos d’adopció internacional. Rellevància de la dimensió educativa en les motivacions inicials per a l’adopció internacional, i en el marc dels processos de formació i valoració d’idoneïtat, a Catalunya.

La dimensió pedagògica en els processos d’adopció internacional. Rellevància de la dimensió educativa en les motivacions inicials per a l’adopció internacional, i en el marc dels processos de formació i valoració d’idoneïtat, a Catalunya.

El tacte educatiu. Bases per a una proposta de formació

El tacte educatiu. Bases per a una proposta de formació

La construcció de coneixement complex en un entorn metodològic específic d’aprenentatge universitari

La construcció de coneixement complex en un entorn metodològic específic d’aprenentatge universitari

Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya

Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya

L’estimació en numeració i càlcul a primària. Tipificació i categorització d’estratègies, dificultats i errors

L’estimació en numeració i càlcul a primària. Tipificació i categorització d’estratègies, dificultats i errors

La incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d’una experiència d’introducció de les TIC en un model d’ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna

La incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d’una experiència d’introducció de les TIC en un model d’ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna

El fenomen de la infermeria penitenciària. Una proposta formativa

El fenomen de la infermeria penitenciària. Una proposta formativa

La Fraternitat Universal

La Fraternitat Universal

Desenvolupament del judici moral a través del teatre i de la expressió dramàtica.

Desenvolupament del judici moral a través del teatre i de la expressió dramàtica.

Cultura de mediació i escola. Estudi d’un cas. Disseny i aplicació d’un programa comprensiu de mediació escolar

Cultura de mediació i escola. Estudi d’un cas. Disseny i aplicació d’un programa comprensiu de mediació escolar

Anàlisi i interpretació dels criteris psicopedagògics emprats pels professors de secundària en la presa de decisions que els correspon com a gestors dels aprenentatges dels alumnes.

Anàlisi i interpretació dels criteris psicopedagògics emprats pels professors de secundària en la presa de decisions que els correspon com a gestors dels aprenentatges dels alumnes.

L’home en el drama de Déu segons Hans Urs von Balthasar

L’home en el drama de Déu segons Hans Urs von Balthasar

Concepte, formació i professionalització de l’educador social, el treballador social i el pedagog social. Contrast i comparació de llurs intervencions en l’àmbit de la infància.

Concepte, formació i professionalització de l’educador social, el treballador social i el pedagog social. Contrast i comparació de llurs intervencions en l’àmbit de la infància.

Solapamiento de dos picos gaussianos : obtención de parámetros de percepción y su relación con los parámetros teóricos

Solapamiento de dos picos gaussianos : obtención de parámetros de percepción y su relación con los parámetros teóricos

Dios, Individuo y Libertad. La lírica dialéctica de Kierkergaard

Dios, Individuo y Libertad. La lírica dialéctica de Kierkergaard

Bases hermeneutico-filosòfiques de l’acció educativa : la teoria de la interpretació de Hans-Georg Gadamer

Bases hermeneutico-filosòfiques de l’acció educativa : la teoria de la interpretació de Hans-Georg Gadamer

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades (Estudio de caso: Comunidad – ÒmniaBarrio Raval – Barcelona)

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades (Estudio de caso: Comunidad – ÒmniaBarrio Raval – Barcelona)

Estructura de Capital de Empresa: Teorías explicativas y estudio empírico internacional aplicado a grandes empresas

Estructura de Capital de Empresa: Teorías explicativas y estudio empírico internacional aplicado a grandes empresas

Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d’un context inicial d’adversitat. Estudi de cas en un Institut d’Educació Secundaria

Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d’un context inicial d’adversitat. Estudi de cas en un Institut d’Educació Secundaria

Contribució de les xarxes sociotecnològiques al desenvolupament comunitari. Estudi del cas Proyecto Ponte dos Brozos com a generador de capital social

Contribució de les xarxes sociotecnològiques al desenvolupament comunitari. Estudi del cas Proyecto Ponte dos Brozos com a generador de capital social

El problema ètic del genoma humà des del pensament de Hans Jonas

El problema ètic del genoma humà des del pensament de Hans Jonas

Una aproximació a l’escola com a organització saludable. Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d’esgotament professional.

Una aproximació a l’escola com a organització saludable. Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d’esgotament professional.

Hacia una escuela segura y saludable: creación, validación y aplicación de un instrumento para registrar y estudiar los daños no intencionados en la escuela.

Hacia una escuela segura y saludable: creación, validación y aplicación de un instrumento para registrar y estudiar los daños no intencionados en la escuela.

La inteligencia emocional y el ajuste psicológico: un estudio transcultural

La inteligencia emocional y el ajuste psicológico: un estudio transcultural

Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Estudio del caso “CETEI” del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital

Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Estudio del caso “CETEI” del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital