El programa CaixaProinfància impulsa un model de promoció i desenvolupament integral de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat social per tal de combatre la pobresa hereditària i específicament quan impacta negativament en la igualtat d’oportunitats dels menors de 18 anys. Actualment en el projecte hi participen més de 370 entitats del tercer sector en 114 ciutats espanyoles i amb una xarxa de 14 universitats.

Des del grup de recerca PSITIC es duu a terme tota la tasca de monitorització, avaluació continuada de resultats i la permanent actualització i assessorament del projecte, en línia amb altres projectes europeus similars caracteritzats per la innovació en el camp educatiu i social.