Dr. Jordi Riera i Romaní

Dr. Jordi Riera i Romaní

Diplomat en magisteri, especialitat Ciències Experimentals, a l’Escola Universitària de Mestres Blanquerna. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció de Pedagogia i Didàctica en l’especialitat de Pedagogia Social, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Doctorat en Pedagogia per la UAB. Acumula una ample trajectòria com a professor de diversos centres educatius, instituts i universitats així com a responsable en diferents funcions organitzatives com cap de departaments, coordinador de graus i pràctiques, vicedegà acadèmic i d’orientació, degà d’universitat, vicerector de docència i vicerector acadèmic, d’innovació docent i qualitat, entre d’altres.

Actualment és catedràtic d’Educació de la Universitat Ramon Llull (URL) i degà de la FPCEE Blanquerna (URL). També és professor dels estudis de Grau, Màster i Doctorat de la FPCEE Blanquerna (URL) i en l’àmbit de la recerca, és l’Investigador Principal del Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) de la FPCEEB (URL). Participa habitualment com a ponent convidat en congressos i jornades, és autor de diversos articles i llibres i està molt present en els mitjans de comunicació social a Catalunya entorn de l’Educació, la Pedagogia Social i la Innovació Educativa.

Les principals línies d’investigació són: l’anàlisi i diagnòstic de situacions socioeducatives “crítiques”, les xarxes de corresponsabilitat socioeducativa comunitàries i “Life Wide Learning” i l’avaluació de l’impacte de les TIC en l’aprenentatge i generació de nous models de suport i transformació educativa, entre d’altres.