Innovació educativa amb el suport de les TIC

Innovació educativa amb el suport de les TIC

Liderar la transformació educativa apostant per una innovació pedagògica que millori els processos d’ensenyament i aprenentatge amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La participació socioeducativa, gestió d’aula i mediació

La participació socioeducativa, gestió d’aula i mediació

La mediació pedagògica a l’aula, l’escola i la comunitat com a eix per liderar la transformació educativa; donant gran importància al paper de les famílies, i la resolució de conflictes per a la millora de la convivència i fomentant la cultura de la pau.