Programes formatius de Doctorat, Màster i Postgrau en els que participa el Grup de Recerca PSITIC

Doctorat en Ciències de l’Educació i l’Esport

Doctorat en Ciències de l’Educació i l’Esport

L’objectiu dels estudis de doctorat és la formació avançada de l’estudiant en tècniques d’investigació mitjançant l’elaboració i la presentació d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original d’investigació.

Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster Universitari en Psicopedagogia

El Màster Universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d’orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària).

Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària

Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària

El Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària

Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària

El Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària afavoreix al desenvolupament de competències necessàries per donar resposta de manera adequada a les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut des de la pedagogia hospitalària.