I+D+i El projecte Schoolweavers: teixint capital social per al canvi i la millora

I+D+i El projecte Schoolweavers: teixint capital social per al canvi i la millora

I+D+i Validació d’una escala de vulnerabilitat per avaluar l’impacte de programes socioeducatius

I+D+i Validació d’una escala de vulnerabilitat per avaluar l’impacte de programes socioeducatius

I+D+i Avaluació de les trajectòries d’ “èxit” escolar d’alumnes de secundària en entorns de pobresa relativa

I+D+i Avaluació de les trajectòries d’ “èxit” escolar d’alumnes de secundària en entorns de pobresa relativa

La contribució dels infants en les societats democràtiques

La contribució dels infants en les societats democràtiques

La incorporació de la Classe Inversa (Flipped Classroom) com a model metodològic propi de l’era digital

La incorporació de la Classe Inversa (Flipped Classroom) com a model metodològic propi de l’era digital

La formació del compromís ètic del mestre en els estudis de Grau d’Educació

La formació del compromís ètic del mestre en els estudis de Grau d’Educació

Avaluació de l’impacte dels projectes de mediació escolar en la millora de la convivència en els centres educatius

Avaluació de l’impacte dels projectes de mediació escolar en la millora de la convivència en els centres educatius

Desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre. De la formació de mestres a les aules de Primària

Desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre. De la formació de mestres a les aules de Primària

Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives

Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives

Com estàs? Projecte de recerca i prevenció entorn a l’estrés i la depressió per i amb joves

Com estàs? Projecte de recerca i prevenció entorn a l’estrés i la depressió per i amb joves

Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets

Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets

ImPRovE – Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation

ImPRovE – Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation

I+D+i Xarxes Socials, gènere i construcció de la identitat (REDSOCS)

I+D+i Xarxes Socials, gènere i construcció de la identitat (REDSOCS)

Collaboration, Innovation and Creativity – Means to RETAIN Teachers in Schools

Collaboration, Innovation and Creativity – Means to RETAIN Teachers in Schools

El Projecte Paidós de Cáritas

El Projecte Paidós de Cáritas

Impacte del capital social dels futurs mestres en el seu èxit acadèmic i professional

Impacte del capital social dels futurs mestres en el seu èxit acadèmic i professional

Observació, anàlisi i interpretació de noves formes d’interacció social per mitjà de la plataforma virtual Sloodle

Observació, anàlisi i interpretació de noves formes d’interacció social per mitjà de la plataforma virtual Sloodle

Avaluació d’un model de formació i assessorament al professorat, basat en la incorporació d’eines TIC a l’aula

Avaluació d’un model de formació i assessorament al professorat, basat en la incorporació d’eines TIC a l’aula

La construcció de la satisfacció professional i el burnout en la docència

La construcció de la satisfacció professional i el burnout en la docència

Projecte DIOTIMA. Nou currículum de filosofia a la universitat en la perspectiva de gènere.

Projecte DIOTIMA. Nou currículum de filosofia a la universitat en la perspectiva de gènere.

Investigació avaluativa de l’impacte pedagògic multidimensional derivat de la implementació de les TIC

Investigació avaluativa de l’impacte pedagògic multidimensional derivat de la implementació de les TIC

Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones de excelencia didáctica del uso de las pizarras digitales interactivas

Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones de excelencia didáctica del uso de las pizarras digitales interactivas

Les xarxes educatives locals en el marc de la coresponsabilitat educativa

Les xarxes educatives locals en el marc de la coresponsabilitat educativa