El passat desembre es va celebrar a Madrid el I Congrés Internacional Infància, Pobresa i Èxit Educatiu: Acció Socioeducativa en Xarxa, organitzat conjuntament per l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa” i el Grup de Recerca PSITIC en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de la FPCEE Blanquerna-URL. També va comptar amb la col·laboració de la Xarxa d’Universitats Espanyoles contra la Pobresa Infantil i la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social.

Segons els criteris d’anàlisi de l’estàndard analític europeu At Risk of Poverty and/or Exclusion (AROPE), aproximadament el 27 % de la població espanyola viu en llars per sota del llindar de la pobresa. Els nens i les nenes menors de setze anys són els més castigats per aquesta situació de vulnerabilitat: un de cada tres està en risc d’exclusió social, unes xifres que no presenten grans variacions entre èpoques de bonança i de crisi econòmica. Ens trobem, doncs, davant d’un problema estructural respecte del qual fins ara només s’han ofert solucions parcials, segregades o aïllades per sectors.

Membres del Grup de Recerca PSITIC participants al congrés conjuntament amb el Dr. Alan Daly i el Dr. Peter Miller.

El programa CaixaProinfància investiga i desenvolupa noves formes d’atenció a la vulnerabilitat i al risc d’exclusió que tenen com a finalitat trencar amb el cercle de la pobresa que roman enquistat al nostre país. Des de CaixaProinfància, es defensa que només una resposta eficaç, eficient i transformadora impulsada en xarxa pel sector públic, el sector privat, el tercer sector, la societat civil i el quart sector emergent pot revertir aquesta situació.

El Congrés va ser el catalitzador d’una trobada interdisciplinària, intersectorial i interprofessional en xarxa, de caràcter local-territorial, amb un clar enfocament al suport i la promoció integral socioeducativa dels nens, les nenes i les seves famílies. En el marc del congrés es van compartir iniciatives d’àmbit nacional i internacional que estan treballant en aquesta direcció amb resultats esperançadors. Els temes abordats van ser els següents:

  1. Acció socioeducativa en xarxa: transversalitat, col·laboració i governança.
  2. Lideratge d’intermediació: connectivitat i construcció de capital social.
  3. De la prevenció a la promoció: polítiques de suport a les famílies i promoció de la infància.
  4. Inclusió socioeducativa i coresponsabilitat.

Podem accedir als vídeos de les ponències i de les taules rodones a través d’aquest enllaç.

Iniciatives com aquesta esdevenen oportunitats excel·lents per intercanviar punts de vista, compartir experiències amb col·legues internacionals, així com per establir relacions significatives per a col·laboracions futures. La pobresa infantil és una realitat complexa i com a tal necessita un abordatge complex des de la interdisciplinarietat i interprofessionalitat, sempre apoderadora i generadora de capital social.

Com a educadors, tenim un compromís amb els sectors més vulnerables i, definitivament, aquest n’és un.

Dra. Mireia Civís i Dr. Jordi Riera – Investigadora responsable i Investigador Principal, respectivament, del Grup PSITIC.
Aquest article està publicat al web Tribuna d’Educació de la FPCEE Blanquerna.