Investigador responsable: Dr. Francesc Torralba Roselló
Existeixen tres qüestions fonamentals que giren al voltant d’aquesta sub-línia d’investigació: la fonamentació ètica de l’acció dels professionals que, de diferents disciplines i en xarxa, col·laboren en l’àmbit socioeducatiu; l’anàlisi i protecció de drets i deures dels educands (infància i adolescència) en situació de vulnerabilitat (multidimensional); i la fonamentació deontològica i ètica dels nous models de lideratge transformacional i en xarxa.

La dimensió ètica travessa de manera essencial l’estructura antropològica de tots els éssers humans. D’aquí que la seva presència sigui transversal en totes les experiències humanes, fet que alhora es tradueix en una multiplicitat d’hermenèutiques axiològiques que notifica la riquesa de la diversitat humana. En l’àmbit de l’educació la seva presencia és si cap encara més radical, interrelacionant-se amb una notable diversitat de vessants. Totes elles, però, tenen a veure, d’una manera o altra, amb l’ètica en el lideratge en la tasca educativa. Per això, i des d’aquesta premissa, tenim com a objectiu clarificar les implicacions ètiques i els seus processos de decisió que afecten a quatre àmbits fonamentals i, que com a tals, constitueixen les quatre grans línies de recerca:

  • Ètica de les organitzacions educatives: idiosincràsia educativa i dilemes ètics.
  • Ètica de la funció docent: les relacions entre docent (i institució) i discent (i col·lectiu).
  • Ètica de l’atenció a grups vulnerables en l’estratègia educativa: diversitat de vulnerabilitats i estratègies d’acollida.
  • Filosofia de l’educació: revisió i projecció de futur d’una noció polièdrica.