Investigador responsable: Miquel Àngel Prats Fernández
Liderar la transformació educativa, optant per la innovació pedagògica que millori els processos d’ensenyament i aprenentatge amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta sub-línia pretén liderar la transformació educativa, optant per la innovació pedagògica amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació. Promovem una renovació d’habilitats digitals a l’aula, a l’escola i amb l’entorn estretament vinculat a la innovació metodològica que té com a objectiu millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la qualitat educativa.

Els objectius principals són els següents:

  • Recopilar dades empíriques contrastades que ens permetin avaluar de forma objectiva el nivell de digitalització d’un centre educatiu, el seu potencial de millora i canvi pedagògic cap a models d’aprenentatge mixt per a la creació d’espais d’aprenentatge virtual-personal i de propostes d’aprenentatge cooperatiu i personalitzat, amb suport d’eines i espais digitals individuals i en grup.
  • Des d’aquest objectiu, el nostre objectiu és continuar desenvolupant la categorització del marc de competència digital al llarg de les tres etapes educatives, així com el marc de competència digital que es desenvoluparà en els nous líders d’educació per a un entorn socio-digital i omnipresent d’educació i aprenentatge. organitzacions.

La FPCEE Blanquerna – URL és membre del Visual Paradigm Online Academic Partner Program i té accés al software Visual Paradigm Online i altres recursos.