Investigadora responsable: Mireia Civís Zaragoza
 

L’activitat investigativa d’aquesta línia de recerca es desenvolupa entorn a l’estudi del lideratge de la transformació educativa a través de les xarxes socioeducatives de la pròpia comunitat, com a filosofia organitzativa participativa basada en la interconnexió i la col·laboració entre àmbits, sectors, disciplines i institucions.

Els principals objectius són:

  • Aprofundir i consolidar el model de creació de xarxes de coresponsabilitats socioeducatives de caràcter territorial, des d’una perspectiva de més gran consolidació i fonamentació teòrica i metodològica. La transferència dels resultats de la mateixa hauria de permetre incrementar el teixit relacional entre els diferents sectors relacionats, i els índexs de fracàs socioeducatiu de determinats contextos socioculturals (abandonament escolar, precarietat, delinqüència juvenil, pobresa infantil…).
  • Detectar les variables individuals, escolars, familiars i comunitàries que contribueixen a l’èxit escolar i educatiu a través de l’I+D+i concedit al grup vigent. D’aquesta manera, i en el marc de la nostra línia, esperem poder determinar les implicacions que se’n deriven en relació a l’organització, gestió i lideratge de xarxes socioeducatives.