Una de les tecnologies més representatives de la Revolució 4.0 és la Intel·ligència Artificial i el seu desenvolupament ràpid i constant. En els darrers temps, les contínues notícies a premsa o a les xarxes socials sobre l’impacte que està produint l’aparició d’aquest nou recurs d’IA de llenguatge generatiu, alternativament anomenat ChatGPT, ha estat molt elevat . I no en va… si intentem tenir una conversa amb aquest chatbot ens quedarem gratament sorpresos -com veurem més endavant- de com és capaç d’interactuar, respondre i servir de manera eficaç -no sempre- allò que se li demana.

I això només ha estat el principi: ChatGPT-3 ha estat el primer. El segueix BingChat de Microsoft i el seguiran Bard de Google.

Són moments veritablement apassionants i d’alta ” tensió tecnològica ” entre les grans empreses del sector (les conegudes “GAFAM”. Més a https://es.wikipedia.org/wiki/Gigantes_tecnol%C3%B3gicos ). No hi ha setmana que no aparegui una nova eina que incorpori una solució de manera sorprenent. Almenys a mi m’està fent dubtar sobre el present i el futur del meu sector. El nivell de perplexitat augmenta. Per començar, si som capaços de seguir el ritme accelerat i comprendre cap on va tot això.

En resum, l’ecosistema tecnològic està desbocat en aquests moments. I la carrera pel control dels usuaris i les seves “ dades ” està cada cop més a prop i es fa cada vegada més evident. En definitiva , i amb la mateixa sensació que @javilop ho descriu en el seu tweet “…/…por más que nado estoy empezando a tragar agua”.

És clar que estem ja en ple segle XXI: nous reptes i oportunitats, nous dilemes i nous riscos i oportunitats. serem capaços de trobar l’equilibri?

La IA i ChatGPT a repàs… de què estem parlant?

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina científica que té com a objectiu crear sistemes que puguin realitzar tasques que requereixen intel·ligència humana, com reconèixer imatges, comprendre el llenguatge natural o prendre decisions.

Per la seva banda, ChatGPT és un chatbot conversacional d’IA desenvolupat per OpenAI que utilitza un model de llenguatge per entendre i generar text en diferents idiomes i temàtiques. A través del seu processament del llenguatge natural (NLP) i del seu aprenentatge automàtic, ChatGPT pot mantenir converses amb usuaris humans, respondre preguntes, oferir suggeriments, proporcionar informació i, en general, intentar ajudar els usuaris a satisfer les necessitats de comunicació i informació de forma eficient i efectiva. Atès que ChatGPT es basa en el model de llenguatge GPT (transformador de pre-entrenament generatiu) desenvolupat per OpenAI , també està dissenyat per adaptar-se als diferents estils de conversa i nivells de coneixement dels humans, i busca constantment millorar la seva capacitat de generar text coherent i significatiu.

Els conceptes clau darrere de ChatGPT són la generació d’idiomes, el processament del llenguatge natural i l’aprenentatge automàtic, que permeten al chatbot comprendre i interpretar el llenguatge humà i millorar-ne contínuament les respostes.

És important tenir en compte que l’ús del Chatbot en l’àmbit educatiu està directament relacionat amb la precisió de les preguntes o prompts formulats en la conversa. Aquí competències bàsiques com la creativitat, la comunicació, la col·laboració i el pensament crític són essencials. Recordem que per obtenir les respostes precises és clau formular preguntes clares i concises. Preguntes complexes poden requerir respostes detallades, mentre que preguntes simples es poden respondre de manera breu i directa.

20 recursos de la IA educatius imprescindibles!

 1. Quillbot — Eina d’edició de textos amb tecnologia IA que ajuda a reescriure i parafrasejar textos.
 2. Beta Tome — Eina de generació de dissenys i presentacions que utilitza IA per crear visualitzacions de dades i gràfics de forma automàtica (Ideal per a Storytelling ).
 3. Mixo — Eina de creació de presentacions que ofereix una gran varietat de plantilles i dissenys per personalitzar presentacions.
 4. Perplexity — Motor de llenguatge natural per generar textos automàtics que incorpora cercador de IA amb apunts i referències del que us presenta.
 5. Eli5 — Pregunta i resposta automàtica en llenguatge natural (cercador ideal per a nens).
 6. Dall-e 2 — Del mateix laboratori d’ OpenAI , el generador d’imatges Dall -E.
 7. Metademolab — Transforma els dibuixos analògics (ideal per a nens).
 8. Autodraw — Reconeixement de dibuixos a mà alçada.
 9. Fliki.ai — És una eina de creació de contingut audiovisual amb intel·ligència artificial que permet als usuaris crear vídeos a partir de contingut dàudio i text. Utilitza el processament de llenguatge natural i algorismes de machine learning per crear continguts atractius.
 10. Podcastle — Podcastle és un escriptori de podcasts impulsat per la IA que ajuda a crear contingut dàudio de qualitat de manera eficient i fàcil. Des de l’enregistrament fins a l’edició i la distribució. Podcasts simplifica el procés de creació de podcasts.
 11. Murf — Murf és una aplicació que converteix text en àudio de manera natural i realista. Amb Murf pots escoltar qualsevol text en veu alta de manera clara i comprensible.
 12. Genny — Genny és una plataforma que genera àudios (veus en català) a partir de textos escrits. Excepcional!
 13. Tutorai — Plataforma daprenentatge i creació de contingut acadèmic. Et crea els mòduls i les lliçons de qualsevol tema.
 14. Mind Smith — Plataforma que utilitza la IA per a la creació de contingut educatiu. La plataforma ofereix eines per crear contingut de manera eficient i personalitzada, així com un motor de recomanació de contingut per als estudiants.
 15. Humata — Plataforma que utilitza la IA per a la comunicació i la gestió de documents. Els usuaris poden carregar documents i preguntar a l’IA, així com comunicar-se amb altres usuaris a través de la plataforma. Dialoga amb els teus documents i fes qualsevol mena de pregunta.
 16. Chat GPT for Google Docs — Aprofita tota la potència de ChatGPT a GoogleDocs i Google Sheets .
 17. Aifindy — Directori bàsic
 18. There’s an AI for that — Directori bàsic
 19. Future tools — Directori bàsic
 20. AI Tools directory — Directori bàsic

L’ús de la IA a l’educació… prohibir o educar?

L’IA té un gran potencial per a l’educació perquè pot oferir solucions personalitzades i adaptatives als diferents estils i ritmes d’aprenentatge dels alumnes. A més, pot facilitar la gestió i l’anàlisi de les dades educatives, per millorar els processos d’avaluació i retroalimentació. I, tal com hem vist, també pot promoure el desenvolupament de competències transversals com el pensament crític, la creativitat o la resolució de problemes.

Tot i això, l’aplicació de l’IA a les aules també planteja alguns reptes i riscos. Per exemple, cal garantir la qualitat i la fiabilitat dels sistemes d’IA, així com el respecte als principis ètics i legals de protecció de dades i privadesa. També cal evitar la substitució del paper del professor per part de la IA, ja que el professor ha de ser el guia i el mediador del procés d’ensenyament-aprenentatge. Us recomano en aquest sentit consultar el document sobre el consens de Beijing ( https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303 ) i les Directrius ètiques sobre l’ús de la intel·ligència artificial (IA) i les dades a la educació i formació per als educadors ( https://education.ec.europa.eu/news/ethical-guidelines-on-the-use-of-artificial-intelligence-and-data-in-teaching-and-learning-for -educators ).

A més, cal formar els professors i alumnes a les bases i les implicacions de l’IA, per fomentar una actitud crítica i responsable davant aquesta tecnologia. En conclusió, la IA és una oportunitat per innovar i transformar l’educació però també un desafiament que requereix una reflexió pedagògica i una regulació adequada. En aquesta línia, recomano encaridament també consultar el document d’ una guia ràpida per a docents sobre ChatGPT alineada amb ‘ What Works Best ‘ a https://drive.google.com/file/d/140BaOxJCw3Fyn_-gmFK5z_09u4luJjYk/view

En paraules de Yuval Noah Harari (2019), per sobreviure i prosperar en un món així, ens caldrà un munt de flexibilitat mental i grans reserves d’equilibri emocional. Benvinguts al segle XXI!

Miquel Àngel Prats Fernández . Mestre i Doctor en pedagogia.