Vivir juntos en la escuela: problemas éticos y pedagógicos

Referència: Pagès, A. (2008). Vivir juntos en la escuela: problemas éticos y pedagógicos. DIDAC, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 51, p.21-26.

Resum:

Aquest article planteja un problema creixent en els centres educatius d’Europa, definit habitualment com a “clima escolar” o “convivència a l’escola”. Resulta difícil orientar una possible solució a aquest fenomen si no es descriu i analitza el que està a la base de la violència escolar: l’ètica com una interrogant que fa pensar. Quina seria la interrogant de l’ètica en un món globalitzat, en una “societat líquida”? La interrogant per la presència de l’Altre que ens interpel·la i amb el qual hem de viure: com viure junts? A l’escola es tracta d’implementar menys programes destinats a desenvolupar les habilitats socials i, en canvi, crear més espais per a la conversa i l’experiència amb l’Altre, experiència que passa per la vivència de la responsabilitat. Si l’escola no recrea una “manera de viure” com a esdeveniment que permeti superar l’individualisme social, encara que sigui a molt petita escala, no hi haurà transformació possible en els centres educatius. Es tracta de reconstituir un vincle amb l’Altre, fer-lo visible i factible. L’escola ha de lluitar per aquesta reconstitució i no cedir. Aquest és el gran repte ètic -és a dir, educatiu del moment actual: com substituir la base de dades i la tècnica de l’expert per una xerrada improvisada en un lloc agradable.