Tensions axiològiques a l’albada del mil.leni

Referència: Torralba, F. (1999). Tensions axiològiques a l’albada del mil.leni. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 5, p.15-22.

Resum:

L’objectiu fonamental d’aquest article és el de reflexionar al voltant de la relació home-natura des de la perspectiva ètica. Al llarg del text s’analitza de manera crítica l’antropocentrisme despòtic de la Modernitat i es reflexiona, tanmateix, al voltant del biocentrisme contemporani. Entre els dos extrems, l’autor tracta de buscar un terme mig que permeti una relació sostenible i, a la vegada, digna, entre l’ésser humà i la natura.