Projecte entorn de bones practiques educatives. Una experiencia de treball cooperatiu i interdisciplinari

Referència: Alomar, E.; Civís, M.; Coderch, J.; Cols, M. i Marquilles, P. (2005). Projecte entorn de bones practiques educatives. Una experiencia de treball cooperatiu i interdisciplinari. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 19, p.315-330.

Resum:

La intenció d’aquest article és presentar I’experiencia pedagògica portada a terme als estudis de magisteri -especialitat educació infantil-, durant el curs 2004105 i 2005/06. El treball que presentem és fruit d’un projecte que neix en el context de la reflexió que comporta la implementació del sistema europeu de transferencia i acumulació de crèdits (ECTS) en els estudis superiors, de la inquietud d’innovar i del convenciment de la importància que té treballar de manera cooperativa i interdiscipliniria en el si d’un centre educatiu.