Equip investigador

Dr. Carlos M. Moreno; Dra. Eulàlia Ros; Dra. Susana del Cerro; Ana Perelló (Grup Organització, Persona i Canvi – URL); Dr. Jordi Longás i Eva Rodríguez (Grup PSITIC – URL)

Entitat finançadora: Life Long Learning Programme

El projecte RETAIN es desenvolupa dins la Convocatòria de la Comissió Europea sobre el programa “The lifelong learning programme (LLP)” que pretén dissenyar experiències d’aprenentatge per a un bon desenvolupament de l’educació a Europa. El projecte es encapçalat per la Universitat College South de Dinamarca i compta amb la col·laboració d’altres Universitats Europees.

El projecte es centra en com desenvolupar un ambient de treball inclusiu i creatiu dins de les escoles, que inspiri la col·laboració entre les diferents generacions de mestres, entre l’escola i el món exterior, entre els alumnes i els professors i entre els professors i els pares. Aquest ambient de treball inclusiu no és possible sense professors innovadors, amb iniciativa, creativitat i compromís. Per tant, les finalitats que guien aquest projecte compartit son les que giren entorn la capacitat de l’Escola a Europa per atraure, retenir i promoure el talent i la capacitat d’innovació docent.