Equip investigador

Dr. Jordi Riera (IP); Dr. Tomàs Andrés (coord.); Dr. Jordi Diaz, Annabel Fontanet, Elena Sofia Ojando, Susana López

Entitat finançadora: Cáritas Diocesana Barcelona

El Projecte Paidós és un model d’intervenció social orientat a l’atenció integral i integrada de famílies amb infants de 0 a 6 anys a càrrec, en situació de pobresa i/o en risc d’exclusió social, amb dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques. A través de la sinergia amb els serveis i recursos de la comunitat, un equip de professionals acompanyen, orienten i formen les famílies en el procés de millora personal mitjançant un treball intensiu de potenciació d’habilitats i capacitats, per tal d’incrementar les competències parentals, la resiliència dels infants i la integració a la comunitat.