L’avaluació entre iguals en l’educació social: entre allò professional i allò acadèmic

Referència: Martínez O.; Garreta, F. i Navarro, L. (2013). L’avaluació entre iguals en l’educació social: entre allò professional i allò acadèmic. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 53, p.25-38.

Resum:

Aquest article descriu l’experiència de la metodologia d’aprenentatge basada en l’avaluació entre iguals aplicada a la professionalització dels educadors/es socials. Tant a nivell escolar com universitari, hi ha nombroses experiències publicades en relació amb la metodologia d’avaluació entre iguals. A més, existeixen nombrosos apartats dels “Documents professionalitzadors” on es justifica el fet que s’entrenin algunes habilitats que s’haurien de donar en la pràctica professional (com per exemple en la definició, en el codi ètic i en el catàleg de funcions i competències de l’educador/a social). En aquestes pàgines pretenem donar a conèixer l’experiència d’entrenament de futurs educadors/es en aspectes que tenen una relació directa amb l’avaluació entre educadors/es socials.