Equip investigador

Dr. Jordi Simon; Dr. Jorge Coderch; Loles Gonzalez Garcia; Dr. Miquel Àngel Prats, Elena Ojando, Dr. Antoni Miralpeix i Dr. Xavier Àvila (Grup PSITIC)

Entitat finançadora: Projecte ARMIF – Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

Què: L’objectiu del projecte és implementar i avaluar la metodologia de la classe inversa (flipped classroom) en la formació inicial dels futurs mestres en el Grau en Educació Primària. La metodologia  anomenada classe inversa es basa en la proposta d’invertir l’activitat d’aprenentatge de l’alumne entre l’entorn escolar i l’entorn familiar tot integrant de manera invisible la tecnologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Així doncs amb la classe inversa el temps que tradicionalment s’utilitzava a l’aula per explicar i treballar continguts (saber) es dedicarà principalment al treball col·laboratiu i/o personalitzat facilitant així l’adquisició de competències, la integració de tecnologies digitals i l’avaluació formativa (saber fer) a l’escola mentre que a casa seva l’alumne orienta el seu treball autònom a l’accés als continguts d’aprenentatge utilitzant els recursos tecnològics de què disposa (ordinador, tauleta, telèfon mòbil,… )

Qui: Els participants en aquest projecte seran professors-investigadors que imparteixen docència en el Grau en Educació Primària des de diferents àrees de que experimentaran amb els seus grups la metodologia de la classe inversa i també mestres d’educació primària en actiu que també aplicaran la metodologia en cursos de cicle superior de primària, la qual cosa permetrà analitzar tant el funcionament d’aquesta metodologia en la formació dels futurs mestres com també aportarà elements d’anàlisi quant a la projecció de la seva experiència formativa en l’aplicació a l’escola.

Com: La implementació d’aquest projecte es farà a seguint el procés de recerca acció essent els propis professors que implementaran la classe inversa els qui n’avaluaran l’impacte i els resultats d’aquesta metodologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Es tindrà molt en compte la necessitat de transferir coneixements entre la universitat i l’escola, de manera que en la fase final del projecte es contempla la possibilitat d’organitzar un seminari de reflexió i intercanvi al voltant de la metodologia de la classe inversa adreçat tant als mestres de primària com als docents universitaris del grau en educació primària.