La gobernanza de redes socioeducativas: claves para una gestión exitosa

Referència: Diaz J.; Civís M. i Longás J. (2013). La gobernanza de redes socioeducativas: claves para una gestión exitosa. Teoría de la Educacion. Revista interuniversitaria, 25(2), p.213-230.

Resum:

El present treball planteja un model de gestió de xarxes socioeducatives (RS) basat en la col·laboració interinstitucional i la transversalitat de l’acció socioeducativa a nivell comunitari. Investigadors reconeguts afirmen que la gestió de xarxes organitzacionals difereix significativament dels models aplicats a una institució socioeducativa tradicional i independent. No obstant això, la literatura mostra un important buit pel que fa a com gestionar de manera global la complexitat d’aquestes estructures organitzatives per maximitzar les seves possibilitats d’èxit. Els resultats del present treball mostren un marc integrador dels factors crítics en la gestió de RS que les condueixen cap a la seva efectivitat, a través del desenvolupament d’una cultura professional col·laborativa i l’increment del capital social en la comunitat. D’aquesta manera, el model presentat concreta unes pautes per a l’orientació i avaluació de la funció de governança a les RS.