Equip investigador

Dra.Mar Esteve (coord.); Dra. Anna Pagès, Dra. Anna de Montserrat (Grup PSITIC); Mercè Cols, Mariona Dalmau, Àngel Jesús Navarro, Carlos Moreno, Jordi Musons, Mònica Bardalet, Carles Gràcia

Entitat finançadora: Projecte ARMIF – Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

Estudi etnogràfic i disseny d’un itinerari de formació transversal a la Universitat i als centres educatius de pràctiques al voltant del compromís ètic dels futurs professionals de l’Educació. Els objectius principals de la investigació són:

  • Revisar com i quan es tracten qüestions ètiques al llarg dels quatre anys en els estudis d’Educació per a identificar punts forts, mancances i possibles línies de relació i seqüenciació.
  • Endegar un procés de reflexió per a consensuar tot allò que un mestre ha de treballar en relació amb el perfil ètic de la seva professió. Implicar, en aquest procés, mestres i directors en exercici a l’escola, professors universitaris, estudiants en pràctiques –d’Infantil i de Primària- i experts o especialistes.
  • Elaborar un pla de formació detallat que es pugui aplicar de manera transversal en el currículum dels graus d’Educació actuals –en tots els cursos i en totes les matèries- i que es faci present en tots els espais formatius –acadèmics i escolars- per possibilitar la construcció del perfil ètic dels futurs mestres d’una manera profunda i holística.
  • Pensar fórmules de formació i de debat amb els agents formadors implicats –professors universitaris i mestres de les escoles de pràctiques.