Equip investigador

Dra. M. Carme Boqué, Dra. Mercè Pañellas, Dra. Montserrat Alguacil; i Laura García (UV)

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Una dècada després de la declaració de l’any 2005 com a “Any Europeu de la Ciutadania a través de l’Educació”, a les portes del centenari de l’obra “Democracy and education” (1916), de John Dewey, i en el moment històric i polític que travessa Catalunya, en particular, i Europa, en general, preocupa que, a hores d’ara, encara no hi hagi a les escoles catalanes un itinerari consolidat en vista a la formació d’una ciutadania participativa i democràtica tan necessària per al país.

És arran d’aquestes reflexions inicials que els objectius del projecte La contribució dels infants en les societats democràtiques. De la governança de l’escola a la governança del municipi i el país són els següents:

 

  • Identificar capacitats, competències oportunitats, necessitats i traves a l’hora d’impulsar la participació d’infants i adolescents en la societat;
  • Analitzar els canals, mecanismes i plantejaments participatius dels infants a l’escola;
  • Detectar oportunitats per enfortir un teixit participatiu que, partint de l’escola (assemblea d’aula i consell escolar d’infants) es vinculi amb l’àmbit ciutadà (consell municipal d’infants) i autonòmic (consell nacional d’infants).