La ciutat educadora i els projectes educatius de ciutat

Referència: Civís, M. (2005). La ciutat educadora i els projectes educatius de ciutat. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 17, p. 245-262.

Resum:

En aquest article presentem el marc teoricopràctic de les ciutats educadores i dels projectes educatius de ciutat. Així mateix, mostrem la vinculació entre ambdues realitats tot fent una aproximació a l’ambit de Catalunya.