Equip investigador

Dra. Bea Cantillion (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen); Entitats i Universitats d’Europa; Dr. Jordi Riera, Elena Carrillo i Irene Cussó (Grup PSITIC)

Entitat finançadora: Comissió Europea. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY

El projecte europeu ImPRovE té com a objectiu l’estudi de la pobresa, l’anàlisi de les polítiques socials i la innovació social a Europa.

Concretament, el Grup PSITIC col·labora com a partner voluntari en el Working Paper nº 13: Reference budgets for social participation leading the way to a social inclusive society. Té com a objectiu desenvolupar pressupostos de referència a 6 països de la UE (Bèlgica, Finlàndia, Hongria, Grècia, Itàlia i Espanya) per unes tipologies de família determinades que permetin a les persones viure de forma autònoma i digna, és a dir, que puguin desenvolupar els seus rols socials. Aquests pressupostos de referència poden servir per establir altres llindars de mesura de la pobresa, així com també orientar les polítiques socials.