Igualdad (Ligelihed) y diferencia (Forskel). En torno a la comunidad fraernal de S. Kierkegaard

Referència: Torralba, F. (1995). Igualdad (Ligelihed) y diferencia (Forskel). En torno a la comunidad fraternal de S. Kierkegaard. Sapienta, 195-196, p.59-78.

Resum:

La filosofia del segle XIX, en les seves línies més fonamentals i característiques, no es pot entendre adequadament sinó en relació amb l’obra de Hegel. En efecte, la filosofia del segle passat constitueix en gran mesura una reacció contra el sistema hegelià, alhora que recull no pocs anàlisi i plantejaments del filòsof alemany.