Equip investigador

Dra. Úrsula Oberst; Dr. Miquel Àngel Prats (Grup PSITIC); Dr. Xavier Carbonell; Vanessa Renau; Alexandra Rodríguez i Frederic Gil

Entitat finançadora: I+D+i del Ministerio de Economía y Competitivad (MINECO) del Gobierno de España

El projecte RedSocs estudia l’ús de les xarxes socials online (com Facebook, Twitter, etc) en relació a factors com el benestar psicològic, la personalitat, la salut mental, etc.

El projecte ofereix:

  • Conferències de sensibilització-informació sobre els riscs d’un ús inadequat de les xarxes socials online (especialment Facebook) a escoles i pares/mares dels alumnes.
  • Talleres de sensibilització-formació a alumnes d’educació secundària i batxillerat sobre l’ús adequat i segur de les xarxes socials online.

El projecte també recull, en el marc dels tallers i de forma confidencial, informació sobre l’ús que fan els adolescents de les xarxes socials.