Aquesta investigació pretén profunditzar sobre el fenomen de l’èxit /fracàs escolar evitant la perspectiva estigmatitzadora al centrar-se en la identificació i abordatge dels factors que permeten aconseguir l’èxit educatiu a joves en contextos de vulnerabilitat econòmica.

Els objectius són els següents:

  • Identificar i descriure els factors individuals, familiars, escolars i comunitaris que contribueixen al èxit escolar de la infància en contextos socioeconòmics (SE) de pobresa relativa.
  • Elaborar un mapa de noves estratègies sociopedagògiques de diferents nivells d’actuació i àmbits (individual, familiar, escolar i comunitari) per a la millora de l’èxit escolar dels alumnes de l’educació obligatòria amb indicadors socioeconòmics associats al risc de fracàs escolar.