Ética y clonación

Referència: Torralba, F. (1999). Ética y clonación. Formación médica continuada, 6(5), p.323-327.

Resum:
La finalitat principal d’aquest article és analitzar des d’una perspectiva ètica dels desafiaments que planteja la clonació. Més enllà de les lectures sensacionalistes i tremendistes, l’objectiu d’aquest treball és polemitzar al voltant de la clonació, ja sigui en l’àmbit de la vida vegetal i animal o en l’àmbit de la vida humana. Es tracta d’oferir una sèrie d’arguments racionals per donar resposta a les múltiples preguntes que planteja la possibilitat de clonar éssers humans.