Educación y estandarización en la sociedad del conocimiento: cuestiones éticas y pedagógicas

Referència: Pagès, A. (2001). Educación y estandarización en la sociedad del conocimiento: cuestiones éticas y pedagógicas. Ars Brevis,7, p.175-194.

Resum:

Al llarg d’aquest estudi, la profesora Pagès analitza la relació entre l’educació i la societat del coneixement a partir de l’obra d’alguns sociòlegs i filòsofs contemporanis, especialment seguint l’obra d’A. Touraine. Investiga la noció de subjecte i les seves implicacions en el món educatiu i fa una anàlisi crítica del processos d’estandarització en les societats modernes.