Descarrega el PDF

Referència: Pagès, A. (2020). Debilidades hermenéuticas y educación post-crítica, Teoría de la Educación. Revista interuniversitaria, 32(2), 95-106. ISSN: 2386-5660 (online); 1130-3743 (printed).  doi: http://dx.doi.org/10.14201/teri.22379. (SJR: Q3, impact factor:0,3)

Resum

En aquest comentari sobre el Manifest per una Pedagogia Post-crítica ens preguntem pel lloc des d’on s’organitza l’exposició de el text, qüestionant algunes confusions filosòfiques que problematitzen la seva proposta, com el malentès sobre què és la Pedagogia Crítica. En un segon moment analitzem el que el Manifest denomina «hermenèutica pedagògica» des de la perspectiva de l’gir ontològic dut a terme per Hans-Georg Gadamer en Veritat i Mètode (1960).