Referència: Santacana, A. P. (2020). Debilidades hermenéuticas y educación post-crítica. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria32(2), 95-106.

Resum:

En aquest comentari sobre el Manifest per una Pedagogia Post-crítica ens preguntem pel lloc des d’on s’organitza l’exposició del text, qüestionant algunes confusions filosòfiques que problematitzen la seva proposta, com el malentès sobre què és la Pedagogia Crítica. En un segon moment, analitzem el que el Manifest denomina «hermenèutica pedagògica» des de la perspectiva del gir ontològic dut a terme per Hans-Georg Gadamer en Veritat i Mètode (1960).