Equip investigador

Dra. Maria Carme Boqué (coord.), Dra. Mercè Pañellas, Dra. Montserrat Alguacil, Dra. Mònica Albertí (Grup PSITIC); Dra. Montserrat Paya (UB); Dra. Laura Garcia (UV); doctoranda Maria Dolors Ribalta (URL)

Entitat finançadora: Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)

El projecte s’empara en la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau que posa de relleu la importància de l’educació, la investigació i la divulgació de la cultura de la pau a Catalunya. L’Informe de la sociedad civil en la mitad del Decenio de la Cultura de Paz, de la Fundación Cultura de Paz (2005), assenyala que el moviment mundial per una cultura de pau està avançant, alhora que es detecten certes resistències en els contextos d’educació formal: falta de voluntat política, limitació de recursos, poca disponibilitat del professorat, absència del tractament de la pau en els plans d’estudis, manca de personal i d’altres fons, i resistència de les institucions de formació de docent a ampliar l’àmbit de l’educació.

La finalitat d’aquest projecte és incidir en el primer d’aquests focus de resistència, les polítiques educatives, per tal d’identificar sinèrgies mútuament profitoses entre la societat, l’educació, l’escola i la cultura de pau. Els objectius són:

 

  • Identificar sinèrgies entre les principals àrees de millora del sistema educatiu obligatori català i les oportunitats que la cultura de pau proposa en matèria d’educació per tal d’orientar les polítiques educatives.
  • Elaborar un informe a partir de l’anàlisi d’estudis recents sobre les necessitats del sistema educatiu català obligatori, d’investigacions sobre les aportacions de la cultura de pau a l’educació i de les tendències europees en matèria d’educació per a la pau.
  • Conèixer la visió d’experts o informants clau sobre com la cultura de pau pot incidir en la millora educativa i sobre la importància d’una educació per la pau sòlida.
  • Formular un plec de recomanacions en matèria de política educativa des de l’òptica de la cultura de pau.