Avaluació integral de l’impacte del Màster en Lideratge de la Transformació Socioeducativa

Referència: Marzà, V. i Vilar, J. (2012). Avaluació integral de l’impacte del Màster en Lideratge de la Transformació Socioeducativa. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, (52), p.11-32.

Resum:

Aquest article analitza els resultats obtinguts amb l’avaluació de l’impacte del Màster en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa (MPS) i presenta les característiques del mètode d’avaluació proposat. La necessitat de determinar quins són els canvis (tant personals com laborals) que generen las formacions i la voluntat de millora contínua dels programes ha fomentat la posada en pràctica de diferents mecanismes d’avaluació d’impacte. Aquest estudi, a més d’avaluar genèricament l’impacte, ho fa en profunditat, proposa millores concretes de les formacions a estudi i posa el client (els estudiants) al centre de la recerca.