Equip investigador

Dra. Laura Garcí-Raga i equip (UV), Dra. Maria Carme Boqué (Grup PSITIC), Dra. Jasone Mondragon (UA)

Entitat finançadora: Projectes I+D per a grups d’investigació emergents per a l’exercici 2015 – Generalitat Valenciana

Investigació aplicada per avaluar l’impacte de les diferents pràctiques de mediació educativa en centres de secundària en l’ Estat Espanyol.

L’objectiu general és Conèixer el punt de vista de l’alumnat en general, de l’alumnat que ha assistit a un procés de mediació i dels alumnes mediadors al voltant del concepte i la utilitat de la mediació escolar.