On the path to modernity. Francisco Suárez’s disputatio XXIX

Referència: Seguró,. M. (2014). On the path to modernity. Francisco Suárez’s disputatio XXIX. Rivista di storia della filosofia, 26, p.57-82.

Resum:

En el Camí de teh Modernitat, de F. Suárez Disputatio XXIX autor, es centra en la XXIX Disputatio perquè troba en el seu desenvolupament i l’anticipació de la moderna en el pensament lògic (teo), sobretot en el seu aspecte més característic: el caràcter explícit del subjecte com una regla de pensar i sentir.