El narratiu de la encíclica Fides et Ratio de Joan Pau II

Referència: Torralba, F. (1998). El narratiu de la encíclica Fides et Ratio de Joan Pau II. Ars Brevis, 4, p.327-354.

Resum:

Aquest artícle recull íntegrament la ponència que l’autor va dictar en el marc de la Jornada Sacerdotal que es va celebrar a Barcelona el dia 7 de gener sota la presidència del Sr. Cardenal Ricard M. Carles. La finalita del text no és portar a terme una jermenèutica de l’encíclica Fides et ratio de Joan Pau II, sinó descriure els grans temes que s’hi exposen i el fil narratiu que la travessa.